★ مولد شکلک متن سفارشی (لبخند). ★

👌😃

شکلک، شکلک، صورت متن یا شکلک متنی سفارشی و منحصر به فرد خود را با تولیدکننده شکلک ما ایجاد کنید.

ایجاد تصادفی: 😃 شاد 😍 عشق 😐 Neutral 😥 غمگین 😡 عصبانی ✨ تصادفی
ヽ(‍‍⬒‍‍͜ʖ‍‍⬒‍‍)ノ‍
↑ برای کپی روی من کلیک کنید ↑
(•◡•) پایه
(•◡•)
{•◡•}
[•◡•]
•◡•
‹(•◡•­­­­­)›
<(•◡•)>
•◡•
⸦(•◡•)⸧
•◡•
•◡•
•◡•
•◡•
•◡•
•◡•
•◡•
•◡•
•◡•
•◡•
•◡•
•◡•
•◡•
•◡•
•◡•
•◡•­­­­­ᶅ
•◡•
ʕ•◡•ʔ
•◡•
•◡•?
|•◡•|
ʢ•◡•ʡ
•◡•
•◡•
•◡•
•◡•
•◡•
ᘳ(•◡•)ᘰ
•◡•
ᕳ(•◡•)ᕲ
q•◡•p
چشم ها
()
(^^)
()
()
()
(^~)
(~^)
(̃●̃•)
(•͌͌•)
(•̄̄•)
(͒••͒)
(̆̑•̆̑̆̑•̆̑)
(•̿̿•)
(ة‎ ة‎ )
()
(•ิ•ั)
(͠⊙☉̃)
(͠◉◉͠)
(͠••͠)
(́•̀•)
(́•́•)
(̂••̂)
(❛ั❛ั)
()
(**)
(٭٭)
()
()
()
()
()
(סּ͡͡‎ סּ͡͡‎ )
(ԾԾ)
(͡°͡°)
(͡•͡•)
(͡ ͡°͡ ͡°)
(סּَ‎ סּَ‎ )
()
()
(⚗︎⚗︎)
()
()
()
(・ิ・ิ)
()
()
(̅°̅̅°̅)
()
()
(σσ)
()
(ʘʘ)
()
()
()
()
(°°)
(oo)
(oO)
(Oo)
(OO)
(σσ)
()
(öö)
(ÒÓ)
(ÓÒ)
(òó)
(òÓ)
(Ōō)
(ȍȍ)
(őő)
(őȍ)
(ȍő)
(ȌŐ)
(ôô)
(Ôô)
(ôÔ)
(ÔÔ)
(oÔ)
(Ôo)
(oô)
(ôo)
(õõ)
(ÕÕ)
(õÕ)
(Õõ)
(ŏŏ)
(ɒɑ)
(əə)
(Ѻѻ)
(ѻѻ)
(ѺѺ)
(@@)
($$)
(¥¥)
(¢¢)
(++)
(--)
(==)
(o̧̥̻o̧̥̻)
(˃̣̣̥᷄˂̣̣̥᷅)
(͡↑͡↑)
(ϾϿ)
()
()
(•̀ •́ )
(´`)
(`´)
()
()
(--)
(͠°͡°)
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
(¬¬)
()
()
()
(xx)
(XX)
(Xx)
(xX)
()
(͌ ͌ )
(͡ಥ͡ಥ)
()
(͡⎚͡⎚)
()
()
(ͯ ͯ )
()
()
(͠-͝-)
()
()
(ºº)
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
(⩿)
()
()
()
()
(🄋🄋)
(🄌🄌)
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
(ᘳ⸌⸍ᘰ)
()
()
(TT)
()
()
()
()
()
()
()
()
()
(◥▶◀◤)
()
(🌔🌔)
(👁️👁️)
(🔥🔥)
(🍥🍥)
(🥥🥥)
(💿💿)
(📀📀)
(🧿🧿)
(🔴🔴)
(🟠🟠)
(🟡🟡)
(🟢🟢)
(🔵🔵)
(🟣🟣)
(⚫️⚫️)
(⚪️⚪️)
(🟤🟤)
(🔘🔘)
(💞💞)
(❤️❤️)
(🧡🧡)
(💛💛)
(💚💚)
(💙💙)
(💜💜)
(🖤🖤)
(🤍🤍)
()
()
(💲💲)
(0️⃣0️⃣)
(🌀🌀)
(🌐🌐)
()
()
(💧💧)
(🩸🩸)
(⭕️⭕️)
(🚫🚫)
(⛔️⛔️)
(🔎🔍)
(🦠🦠)
(💎💎)
دهان/نیز
(••)
(••)
(••)
(•╭╮•)
(•_•)
(•̯ •)
(• ̯ •)
(•̮•)
(• ̮ •)
(•̺•)
(• ̺ •)
(•̪•)
(• ̪ •)
(••)
(••)
(•̭•)
(• ̭ •)
(•̬•)
(• ̬ •)
(••)
(•v•)
(••)
(•̼•)
(• ̼ •)
(• ̫•)
(• ̫ •)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(•ﻌ‎ •)
(•ﭛ‎ •)
(•ڡ‎ •)
(•‎ ౪•)
(•ʖ•)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(•~•)
(•ε•)
(•!•)
(••)
(•͜ʖ•)
(•͟ల•)
(•͜つ•)
(•╭͜ʖ╮•)
(•͟ʖ•)
(•Ѡ•)
(•Ĺ̯•)
(••)
(••)
(••)
(•╭∩╮•)
(•Д•)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(•ω•)
(•³•)
(••)
(•.•)
(••)
(•,..,•)
(••)
(•͟ل͜‎ •)
(•ل͜‎ •)
(••)
(•ѽ•)
(••)
(•ʖ̯•)
(••)
(•_⦣•)
(•L•)
(•͜つ•)
(•⏠⏠•)
(•‎ א•)
(•ה•)
(•ת‎ •)
(•ے‎ •)
(•۩•)
(•۵•)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(••)
(•👅•)
(•👄•)
(•💋•)
بازو
(•◡•)
(•◡•)丿
(•◡•)
¯\_(•◡•)_/¯
(•◡•)
(•◡•)
(•◡•)
(۶•◡•)۶
ψ(•◡•)ψ
(•◡•)ʋ
(•◡•)
(•◡•)
˙˚ʚ(•◡•)ɞ˚˙
◦°˚ヽ(•◡•)ノ˚°◦
(•◡•)ノ・:*☆
(•◡•)
(•◡•)۶
(•◡•)੭⁾⁾
❀ܓ‎ (•◡•)
ۜ\(•◡•)
(•◡•)ノ*҉
(•◡•)
(•◡•)
ƪ(•◡•ƪ)
ƪ(•◡•)ʃ
(•◡•)
(•◡•)
(•◡•)
(•◡•)
(•◡•)
(•◡•)ノ゙
(•◡•)
(¬•◡•)¬
(•◡•)
(•◡•)
(•◡•)
‎ ٩(•◡•)‎ و
(•◡•)
(•◡•)
(•◡•)
(•◡•)
(•◡•)
(•◡•)
\(•◡•)/
(•◡•)
(•◡•)
(/•◡•)/
(•◡•)
(•◡•)
(•◡•)
✺◟(•◡•)◞✺
╭∩╮(•◡•)
(•◡•)╭∩╮
╭∩╮(•◡•)╭∩╮
(•◡•)
(•◡•)
(•◡•)
┌∩┐(•◡•)
(•◡•)┌∩┐
┌∩┐(•◡•)┌∩┐
👈(•◡•)
(•◡•)👉️
👉️(•◡•)👉️
👈(•◡•)👈
👈(•◡•)👉️
💪(•◡•)
✌️(•◡•)
(•◡•)✌️
✌️(•◡•)✌️
👊(•◡•)
(•◡•)👊
👊(•◡•)👊
👏(•◡•)
👌(•◡•)
👎(•◡•)
(•◡•)👍
[+] یک وسیله جانبی یا دکور اضافه کنید
(•◡•)
(•◡•)c[_]
{ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ}•..(•◡•)
(•◡•)
(•◡•)
(•◡•)
(•◡•)
༄༅༄༅ (•◡•) ༄༅༄༅
♬♩♪♩ (•◡•) ♩♪♩♬
ヽ`、ヽ`(•◡•)ヽ`ヽ`、`
•. 。˚(•◡•)˚ · • . ° .
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆(•◡•)⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
* ੈ✩‧₊˚*˚(•◡•)˚* ੈ✩‧₊
჻ ༘჻ღཾཿ༉ (•◡•) ༘჻ღཾཿ༉჻
-; ༉‧₊˚✧˳(•◡•) ༘჻༉჻
*₊˚✧˳(•◡•)*¨*•.¸¸ପଓ
★༉(•◡•)★༉‧₊˚✧
ミ★ (•◡•) ★彡
ε=ε=ε=┌(•◡•)
───==≡≡ΣΣ(•◡•)
(•◡•)三二一
(•◡•)≡=༄༅༄༅༄.༅..
꧁*。゚ (•◡•) *。゚꧂
(•◡•)𒈱
(•◡•)三三☲=💨
(•◡•)/̵͇̿̿/'̿̿ ̿̿ ̿̿
(•◡•)︻デ═一
(•◡•)︻╦╤─ - - -
/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿(•◡•)
(•◡•)̸/̸̅̅ ̆̅ ̅̅
(•◡•)̸͆̎/͆̿̇ ͆̅͆͞͞͞͞​ι̿̿̿ ̿̎͆ ̀̈
█▬▬(•◡•)
‾ ‾ ̿ ̿ ̿/͇̿/̿ (•◡•) /͇̿/̿ ̿ ̿ ̿ ‾ ‾
(•◡•)▬▬ι═══════ﺤ
(•◡•)▂▂⌇
┬┴┬┴┤(•◡•)
(•◡•)├┬┴┬┴
├┬┴┬┴(•◡•)┬┴┬┴┤
░█░█░(•◡•)░█░█░
\̅_̅/̷̚ʾ(•◡•)
سوالات متداول سازنده شکلک

Emoticon.Cool چیست؟

Emoticon cool یک وب سایت رایگان است. این یک مولد و سازنده برای شکلک های سفارشی است. با شکلک جالب می توانید شکلک خود را بسازید. شما شکل سر، چشم، دهان و بینی و همچنین بازوها را انتخاب کردید. ترکیبات بی پایان هستند. اگر در emoticon.cool یک صورتک ایجاد کنید، مطمئناً یک شکلک منحصر به فرد خواهید داشت که فقط شما خواهید داشت.

شکلک های سفارشی چیست؟

شکلک سفارشی با ترکیبی از کاراکترها و نمادهای خاص ایجاد می شود. چهره های متنی آن مانند lenny face یا kaomoji هستند. شکلک های شخصی سازی شده به شما امکان می دهند سبک و شخصیت خود را ابراز کنید، به لطف شکلک های شخصی سازی شده، خانواده، دوستان، دنبال کنندگان و مشتریان خود را در تمام شبکه های اجتماعی تحت تاثیر قرار خواهید داد. با یک سبک منحصر به فرد، در Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Youtube, Discord, Snapchat, Pinterest, Tumblr, WeChat, QQ, Telegram, Twitch, Reddit, Wattpad, Flickr, Skype, Whatsapp, Viber, MySpace, Douyin چشم نواز خواهید کرد.

چگونه می توانم شکلک های سفارشی را کپی و جایگذاری کنم؟

به راحتی می توانید شکلک سفارشی خود را دریافت کنید، پس از اتمام انتخاب، چشم ها، دهان و بینی و همچنین بازوها، فقط باید روی نتیجه کلیک کنید / ضربه بزنید، روی نتیجه کلیک کنید یا ضربه بزنید تا به طور خودکار کپی شود. به کلیپ بورد شما سپس باید به مکانی بروید که می‌خواهید با استفاده از عملکرد کپی پیست، آن را بچسبانید.

کجا می توانم از شکلک سفارشی استفاده کنم؟

در هر جایی که بتوانید متنی قرار دهید می توانید شکلک های سفارشی خود را که با وب سایت emoticon.cool ایجاد شده است قرار دهید. می توانید از شکلک ها در Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Youtube, Discord, Snapchat, Pinterest, Tumblr, WeChat, QQ, Telegram, Twitch, Reddit, Wattpad, Flickr, Skype, Whatsapp, Viber, MySpace, Douyin استفاده کنید.

❤️ You will like too :

𒈝★ Text Art ★ هنر متن کپی پیست ◝(◍⌣̎◍)◜ 𒈝★ Fancy Text ★ بسیاری از ابزارهای جالب برای متن شما 𒈝★ Fonts Studio ★ فونت خود را ایجاد کنید ╭( ・ㅂ・)و ̑̑ "
Creer smiley personnalisé Create custom smiley Benutzerdefinierten Smiley erstellen Crea emoticon personalizzate Crear emoticonos personalizados कस्टम स्माइली बनाएं Cruthaigh aoibh gháire saincheaptha カスタムスマイリーを作成する Aangepaste smiley maken Lag tilpasset smiley Utwórz niestandardową buźkę Creați un zâmbet personalizat Создать собственный смайлик Skapa anpassad smiley Özel gülen yüz oluştur Tạo mặt cười tùy chỉnh 创建自定义笑脸 إنشاء ابتسامة مخصصة شکلک سفارشی بسازید